Aktuality - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Aktuality

Aktuality
Dôležité oznamy
Pre uchádzačov o denné štúdium a ich zákonných zástupcov
FORMULÁR PRE POTVRDENIE ZÁUJMU/NEZÁUJMU O ŠTÚDIUM
Potvrdenie je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať, odfotiť alebo oskenovať a zaslať e-mailom na info@ebghe.sk alebo prostredníctvom EDUPAGE.

Potvrdenie sa týka všetkých prijatých uchádzačov, keďže sa potvrdzuje záujem, resp. nezáujem o štúdium na strednej škole.
Pre uchádzačov o pomaturitné štúdium

Prihlášky prijímame do konca mája 2020.

Prvé informácie k ďalšiemu postupu Vám budú doručené začiatkom júna 2020.
Prerušenie vyučovania od 16. marca 2020 do odvolania
Milé žiačky denného a pomaturitného štúdia,
 
prerušuje sa vyučovanie do odvolania aj na našej škole. Vítam toto rozhodnutie kompetentných orgánov a verím, že prispeje k zníženiu počtu ochorení a následne negatívnych dopadov ochorenia na život, zdravie, ale aj ekonomický a spoločenský život nás všetkých. Prerušenie vyučovania však pre nás všetkých znamená isté komplikácie, s ktorými sme nerátali a s ktorými sa musíme operatívne vysporiadať, no verím, že v spolupráci nás – učiteľov a Vás – žiakov urobíme všetko tak, aby „bolo dobre“.

 
S pozdravom

Ing. Tomáš Masica
riaditeľ školy
EBG Tour
Novoročný koncert SSOŠP EBG Humenné
Medzinárodný preukaz ISIC

ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO.

Informácie o tom, aké výhodné zľavy doma a v zahraničí preukaz ponúka, ako si môžete zľavy uplatniť, aké sú ďalšie výhody používania ISIC karty, zistíte kliknutím obrázok.

Kalendár akcií
Návrat na obsah