Aktuality - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Aktuality

Aktuality
Dôležité oznamy
Dôležité oznamy
Informácia pre uchádzačov o denné štúdium
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020

Na základe aktuálnej situácie prosíme žiakov deviateho ročníka, ktorí  si zaslali prihlášku na našu školu alebo ich zákonných zástupcov, o  vyplnenie nasledujúceho formulára:


Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

Vzhľadom k aktuálnej situácii prosíme všetkých záujemcov, aby namiesto prihlášky v písomnej podobe vyplnili priložený formulár.

https://forms.gle/iVVJrj9fScids2JA7

Bližšie informácie na www.ebghe.sk v časti pre záujemcov.

Zároveň prosíme aj tie uchádzačky, ktoré už poslali prihlášky, aby vyplnili vyššie uvedený formulár.

Prerušenie vyučovania
Milé žiačky denného a pomaturitného štúdia,
 
prerušuje sa vyučovanie do odvolania aj na našej škole. Vítam toto rozhodnutie kompetentných orgánov a verím, že prispeje k zníženiu počtu ochorení a následne negatívnych dopadov ochorenia na život, zdravie, ale aj ekonomický a spoločenský život nás všetkých. Prerušenie vyučovania však pre nás všetkých znamená isté komplikácie, s ktorými sme nerátali a s ktorými sa musíme operatívne vysporiadať, no verím, že v spolupráci nás – učiteľov a Vás – žiakov urobíme všetko tak, aby „bolo dobre“.

 
S pozdravom Ing.
 
Tomáš Masica riaditeľ školy
Novoročný koncert SSOŠP EBG Humenné
Medzinárodný preukaz ISIC

ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO.

Informácie o tom, aké výhodné zľavy doma a v zahraničí preukaz ponúka, ako si môžete zľavy uplatniť, aké sú ďalšie výhody používania ISIC karty, zistíte kliknutím obrázok.

Kalendár akcií
Návrat na obsah