Aktuality - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Aktuality

Aktuality
10. výročie školy
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli nás podporiť na slávnostnú akadémiu. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za nádherný program.

V neposlednom rade ďakujeme Via arto, Šiňave a Stefi, že nám obohatili akadémiu svojím vystúpením.

EBG Family:Napísali o nás v Podvihorlatských novinách:
Predstavujeme talentovaných žiakov
Sabina Sabolová

Rovnako ako aj jej staršia sestra sa aj ona venuje naplno tancu a hre na klavír na Súkromnej základnej umeleckej škole Via Arto. Často sa zúčastňuje aj na tréningoch, ktoré vedie trénerka s menšími deťmi. Sabína jej rada chodí s nimi pomáhať a neraz sa stalo, že tréning viedla aj ona sama. Medzi deťmi si vyslúžila  titul „pani učiteľka Sabinka". Na základe týchto skúsenosti a záľub určite vieme, že sa vybrala správnou cestou – chce byť učiteľkou. Deti má veľmi rada a vyniká svojou trpezlivosťou, fantáziou, ochotou pomôcť a rýchlym reagovaním na rôzne situácie.

Hru na klavír rozvíja a využíva najmä v mladšej školskej kapele na umeleckej škole s názvom Via Arto Mini Band, ktorú prevažne tvoria žiaci základnej školy. Často sa v ich repertoáre vyskytnú aj známe popové detské piesne, ako napríklad od Mira Jaroša Moje telo.

Bez problémov sa zapája do rôznych našich školských akcií a spríjemní program buď peknou piesňou alebo tanečným vystúpením. Školu reprezentuje aj v športových súťažiach, napríklad turnaj žiačok SŠ vo florbale.
Dominika Kračanská
Svoj voľný čas trávi väčšinou v Súkromnej základnej umeleckej škole Via Arto v Humennom. Ako maličká tam prišla za tancom, ktorému sa venovala 8 rokov.

Neskôr sa rozhodla pre gitaru, spev a klavír. Už je to šiesty rok, čo spieva a hraje na hudobné nástroje. Hudba tvorí jej život. Popri tom sa venuje aj recitovaniu či kresleniu.

Zúčastnila sa rôznych speváckych súťaží, kde sa umiestnila na popredných priečkach. Najviac si však váži to, že sa umiestnila na 1. mieste v súťaži Slávici z lavice 2016, Zemplín POP 2016 a v poslednej spomínanej súťaži okrem získania 1. miesta dostala aj cenu za najlepší spevácky výkon zo všetkých súťažiacich.

Dominika reprezentuje našu školu v recitačných súťažiach, kde v regionálnych kolách je štandardne na popredných miestach.
Medzinárodný preukaz ISIC

ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO.

Informácie o tom, aké výhodné zľavy doma a v zahraničí preukaz ponúka, ako si môžete zľavy uplatniť, aké sú ďalšie výhody používania ISIC karty, zistíte kliknutím obrázok.

Kalendár akcií
Návrat na obsah