Prihlášky a termíny - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Prihlášky a termíny

Pre záujemcov
Pre uchádzačov o 4-ročné denné štúdium a ich zákonných zástupcov
Prihlášky na štúdium 4-ročného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo určeného pre absolventov deviateho ročníka posielate prostredníctvom svojej základnej školy. O termíne a  náležitostiach Vás bude informovať výchovný poradca.

Prihlášku odporúčame zaslať elektronicky.

Pre jednoduchšiu komunikáciu prosíme vyplniť na prihláške telefónne číslo a kontaktný e-mail.


Pre uchádzačov o 2-ročné pomaturitné štúdium
7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
PRIHLÁŠKA NA 2-ROČNÉ POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

Vážení uchádzači o pomaturitné štúdium,

na tomto odkaze https://spsaebghe.edupage.org/ nájdete prihlášku na pomaturitné štúdium.

Prosíme o úplne a presné vyplnenie prihlášky.

Akceptujeme len prihlášky vyplnené v termíne od 21.1.2021 do 31.5.2021. Prihlášku nie je potrebné zasielať poštou.

Nesprávne, neúplne, nepresne vyplnené prihlášky NEBUDEME akceptovať.
Návrat na obsah