Prihlášky a termíny - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Prihlášky a termíny

Pre záujemcov

Prihlášky na štúdium - denné štúdium

Prihlášky na štúdium je potrebné poslať v zákonnej lehote, o ktorej Vás bude informovať výchovný poradca na Vašej základnej škole, na adresu:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

Uchádzačom budeme rozposielať pozvánky na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia v
apríli príslušneho roka. V prípade, že ste prihlášku odoslali a my sme Vám nedoručili pozvánku do konca marca príslušného roku, kontaktujte nás na 0917 930 533.Prihlášky na štúdium - pomaturitné štúdium

Prihlášky na štúdium je zaslať do konca mája prísušného roka. Prihlášky si môžete stiahnuť tu a osobne alebo poštou doručiť do sídla školy. Prosíme o čítateľné a presné vyplnenie prihlášky so všetkými náležitosťami v nej uvedenými. Adresa na doručenie prihlášok je:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

Povzánky na talentové skúšky vám budú doručené do 15. júna príslušného roka. Talentové skúšky sa budú konať v termíne od 22. júna do 28. júna príslušného roka.

Termíny prijímacích konaní

Denné štúdium:

- apríl - talentové skúšky (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo)


Pomaturitné štúdium:

- koniec júna - talentové skúšky (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo).

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah