Talentové skúšky - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Talentové skúšky

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium

Talentové skúšky na odbor 7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa uskutočnia v júni 2020.

Návrat na obsah