Talentové skúšky - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Talentové skúšky

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium

Talentové skúšky na odbor 7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa uskutočnia v júni 2019.

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah