Vedenie školy a pedagogický zbor - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Vedenie školy a pedagogický zbor

O škole
Priezvisko a meno
Funkcia
Kontakt
Ing. Marek Nikel
zástupca zriaďovateľa školy
konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku
koordinátor odborných stredných škôl EBG na Slovensku
048/611 1992Ing. Tomáš Masica
riaditeľ školy
0917 930 533
info@ebghe.sk
Priezvisko a meno
Funkcia
Kontakt
Mgr. Babič František
učiteľ
babic@ebghe.sk
Mgr. Behún Peter
triedny učiteľ II.HB
behun@ebghe.sk
Mgr. art. Feňová Katarína
triedna učiteľka 1.A
fenova@ebghe.sk
PaedDr. Hajzušová Viera
učiteľka
hajzusova@ebghe.sk
Mgr. Jurková Erika
učiteľka pomaturitného štúdia
jurkova@ebghe.sk
Mgr. Kokuľová Iveta
triedna učiteľka I.BE
koordinátorka pre prácu s mládežou
koordinátorka pre propagáciu na Facebooku a webových stránkach
kokulova@ebghe.sk
Mgr. Kunášová Tatiana
triedna učiteľka III.HB
kunasova@ebghe.sk
Mgr. Masicová Dominika
triedna učiteľka II.HD
výchovná poradkyňa
koordinátorka protidrogovej prevencie
masicova@ebghe.sk
Mgr. Olekšák Ján
učiteľ pomaturitného štúdia
oleksak@ebghe.sk
Mgr. Polaková Ivana
triedna učiteľka III.HB
koordinátorka pre maturitné skúšky
koordinátorka pre certifikáciu
polakova@ebghe.sk
Mgr. art. Savkaničová Vladimíra
učiteľka
savkanicova@ebghe.sk
Ing. Spieweck Oľga
učiteľka
spieweck@ebghe.sk
PaedDr. Steranková Alena
učiteľka
koordinátorka pre SOČ
predsedníčka metodického združenia
sterankova@ebghe.sk
PhDr. Vasilcová Jana
triedna učiteľka II.HE
koordinátorka rodičovskej rady
vasilcova@ebghe.sk

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah