Výchovné poradenstvo - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Výchovné poradenstvo

Pre študentov
Odkazy na webové stránky, ktoré pomôžu rozhodnúť sa a získať prehľad o vysokých školách:

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA VYSOKÚ ŠKOLU:
https://prihlaskavs.sk/sk/


INFORMÁCIE O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH:
http://www.vysokeskoly.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/


PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY:
https://www.scio.sk/nps/

TEST, KTORÝ VÁM ODPORUČÍ ODBOR:
http://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

TEST MOJICH SILNÝCH STRÁNOK:
http://testmojeplus.cz/

REBRÍČEK NAJLEPŠÍCH VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKU:
                                  
INFORMAČNÝ SYSTÉM  O PRIEMERNÝCH ZÁROBKOCH:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2017/06/A5-ISPZ.pdf


Plánované besedy v školskom roku 2018/2019:
 
 
 1. ROČNÍK
 
Pre 1 .ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Adaptačný proces a efektívne učenie
-  Možnosti animátorstva
-  Prevencia kyberšikanovania
 
 
 2. ROČNÍK
 
Pre 2 .ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Možnosti animátorstva
-  Povedz to priamo (prevencia agresivity)
 
 
 3. ROČNÍK
 
Pre 3. ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Navigácia k povolaniu
-  Obchodovanie s ľuďmi
-  Možnosti animátorstva
 
 
 4. ROČNÍK
 
Pre 4 .ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Ako zvládnuť maturitu bez stresu
-  Možnosti animátorstva

Besedy sa môžu podľa potreby doplniť alebo zmeniť.
 

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah