Žiacka školská rada - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Žiacka školská rada

Pre študentov
Štatút žiackej školskej rady ustanovenej pri SSOŠP EBG  Humenné

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút Žiackej školskej rady
ustanovenej pri SSOŠP EBG na Lesnej 909/28, 06601 Humenné

Členovia Žiackej školskej rady pri SSOŠP EBG Humenné
Predseda:
Dominika Kračanská
Podpredseda:
Alexandra Juhásová


Členovia:
Alexandra Juhásová, I. A
 
Sabina Sabolová, I. A
 
Nina Tchirová, II. HB
 
Dominika Kračanská, II. HB
 
Lea Petríková, III. HB
 
Natália Petríková, III. HB
 
Adriana Sušková, IV. HB
 
Miriam Petrovková, IV. HB


Koordinátor:
Mgr. Kokuľová Iveta
Plánované akcie Žiackej školskej rady pri SSOŠP EBG Humenné v školskom roku 2018/2019
Október
Súťaž o najkrajšiu jesennú fotografiu
December
Vianočná akadémia
Február
Deň učiteľov
Apríl
Exkurzia na hraničnom prechode v Ubli
Jún
Dopoludnie s materskými školami

Kontakt na Žiacku školskú radu: zsr@ebghe.sk

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah