Talentové skúšky - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Talentové skúšky

Pre záujemcov > Denné štúdium
Uvedené informácie platia od 1. februára 2019 pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020.

Kritéria hodnotenia talentových skúšok
Požiadavky na talentové skúšky
Inštruktážne videá k talentovým skúškam
Telesná výchova
Hudobná výchova
Jazyková výchova
Výtvarná výchova

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah