Pomaturitné štúdium - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Pomaturitné štúdium

Pre študentov
7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium

Vyučovanie prebieha v dňoch utorok a štvrtok so začiatkom podľa rozvrhu hodín.

V mimoriadnych prípadoch môže byť vyučovanie presunuté na iný deň. O zmene vás budeme informovať na webovej stránke, FACEBOOKU, ako aj prostredníctvom spoločnej e-mailovej schránky.
7518 Q - špeciálna pedagogika

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah